Patisserie - Brood - Banket

Win deze OREO Buche! 

Wedstrijdreglement

U maakt kans om een OREO Buche te winnen. De winnaar wordt bekend gemaakt via onze Facebookpagina op 1 januari 2019 en kan worden afgehaald op 2 januari 2019. 

Surf naar onze Facebookpagina, deel en like het wedstrijdberichtje. Daarna mag u een smulpartner taggen in de reacties. Enkel wanneer u al deze acties heeft uitgevoerd maakt u kans op deze overheerlijke OREO Buche. 

Hieronder vindt u de actievoorwaarden. Indien u gewonnen heeft kan u contact opnemen met Bakkerij Bart, Kiezelweg 107 - 3540 Schulen (Herk-de-Stad) 

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Bakkerij Bart hierna ‘de organisator’ genoemd. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.

 2. De deelnemers dienen het filmpje betreffende de te winnen OREO BUCHE te delen en liken via hun persoonlijke Facebook-profiel of Facebookpagina. Daarnaast moet er een smulpartner getagd worden in de reacties van het bericht. De winnaar wordt getrokken door een onschuldige hand, die Bakkerij Bart vertegenwoordigd, uit alle deelnemers die alle vereiste acties hebben uitgevoerd via hun Facebookprofiel of Facebookpagina van 24/12/2018 t.e.m. 30/12/2018. 

 3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.

 4. De actie loopt van maandag 24/12/2018 tot en met zondag 30/12/2018. De bekendmaking van de winnaar gebeurt op 1 januari 2019 via Facebook. De OREO Buche kan worden afgehaald op 2 januari 2019. 

 5. De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon dewelke de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft (in geval van minderjarigheid is er de schriftelijke toestemming van de ouders vereist en deze kan door de organisator van deze wedstrijd gevraagd worden) en die woonachtig is in België.

 6. De gewonnen prijs kan niet ingeruild worden voor andere producten, diensten of cash.

 7. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van de organisator, de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

 8. Door hun deelname aan de actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.

 9. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer, van de deelname van deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

 10. De winnaar wordt verwittigd via Facebook. De eventuele winnaar aanvaardt via zijn deelname aan de wedstrijd dat zijn/haar naam bekend wordt gemaakt door de organisator op diens Facebookpagina, evenals diens identificatie als deelnemer aan de wedstrijd, en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

 11. Het reglement is online beschikbaar en bij Bakkerij Bart, Kiezelweg 107, 3540 Schulen. 

ADRES

Kiezelweg 107

3540 Schulen (Herk-de-Stad)

013/30 55 32 

bestellingen@bakkerij-bart.be

FACEBOOKWIT.png
INSTAGRAMWIT.png
boenk_erop_herk_logo.png
OPENINGSUREN

maandag gesloten 

dinsdag t.e.m. zaterdag

6u30 - 18u30 

zondag
6u30 - 16u00